“Vanaf het prille begin overheerste bij alle collega’s hetzelfde gevoel; we moeten met z’n allen deze klus klaren, we gaan het gewoon doen!


Draaiboeken en werkinstructies ontbraken, er was niets. Alles was nieuw en moest nog worden uitgevonden. We startten blanco en moesten snel schakelen. De vele aantekeningen op flipovers hielpen ons. Mede dankzij de komst van nieuwe en jonge collega’s brachten we vernieuwing in digitalisering en vastlegging van gegevens, dat hielp enorm.


We werkten op adrenaline met een mooi team dat hetzelfde doel voor ogen had (en energie te over). We maakten lange dagen, maar deden het gewoon. We spraken niet over extra uren, werktijden of contracten. Iedereen droeg z’n steentje bij, 24/7 en maandenlang. We zijn oprecht trots op onze collega’s en het team; we hebben het maar mooi gefikst!”


Emi van den Ouweland en Dorine Lips, coördinatoren team bron- en contactonderzoek corona 

* Vanaf juli 2022 is de verplichting tot testen vervallen en zijn er nauwelijks nieuwe testaantallen vanuit particuliere teststraten geregistreerd.

 

geregistreerd van 6 juli 2021 t/m 31 december 2022

geregistreerd van 5 juli 2021 t/m 31 december 2022 *

geregistreerd van juli 2022 t/m maart 2023

 

 

 

1.860

4.260

50.825

 

In totaal worden 56.945 positieve uitslagen verwerkt, waaronder:

Zelftesten

Particuliere teststraten

Zorgmail

Bewijs van een coronavaccinatie en QR-code.

Reizen vanuit en naar het buitenland: welke vaccins heb ik nodig?

Wat moet ik doen nu ik positief ben getest? En mijn huisgenoten of nauwe contacten?

Isolatie, quarantaine en vaccinaties.

Aanvragen voor thuistesten en thuisvaccinaties.

Aanvragen voor - en uitslagen van de coronatesten.

De meest gestelde vragen door inwoners uit de regio West-Brabant gaan over:

Niets
Anders, namelijk:
Ruimte voor vragen
Rustig
Vriendelijk
Gehoord gevoeld
Onbevooroordeeld
Duidelijke uitleg
Begrip

1%

43%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Gemist
Gewaardeerd
Gewaardeerd of gemist in het gesprek (n=296)

Het team bron- en contactonderzoek houdt regelmatig onderzoeken. Eén ervan gaat over de beleving van de gesprekken via de vraag: ‘Wat heeft u gewaardeerd of gemist in het gesprek met de medewerker van bron- en contactonderzoek?’

Nicolette Janson, Proceseigenaar Administratie

“Veel weekenden en tot in de late uurtjes werken we hard om de planning rond te krijgen. We zetten slots open - zodat (landelijke) afspraken gemaakt kunnen worden - of sluiten ze weer bij grote drukte.”  

Bij de omvangrijke test- en vaccinatiecampagnes én het leveren van maatwerk in de regio, komt veel administratie kijken. Er ontstaan regelmatig uitzonderingen en dit alles maakt de administratieve werkzaamheden omvangrijk en complex.

Aanmaken en versturen herstelbewijzen

Aanmaken van QR-codes op papier

Aanmaken van een papieren bewijs van een coronavaccinatie

Aanmaken van documenten voor reizen

Doorsturen van dossiers naar andere GGD-en en/of het buitenland

In het weekend: doorgeven van positieve uitslagen aan huisartsen

Verwerken van niet-afgeronde en onbekende laboratorium uitslagen van testen ouder dan 72 uur

Brieven met negatieve uitslagen versturen

Het verwerken van positieve uitslagen, contacten en overlijdensberichten

Beheren/monitoren van het verloop van de afspraken voor testen en vaccinatie

Inplannen van test- en vaccinatieafspraken voor mensen met een uitzondering

het laagste aantal
op één dag
1

Het hoogste aantal calls op één dag

684

DUUR GEMIDDELD GESPREK
3 MINUTEN

DUUR LANGSTE
GESPREK

45 MINUTEN

Inclusief de weekenden komt het totaal op ongeveer 200.000 ingekomen calls uit.

INGEKOMEN
CALLS

op één dag, door één persoon

HOOGSTE AANTAL

BEANTWOORDE
CALLS

130

De pandemie groeit snel en de vele vragen zijn voor het bron- en contactonderzoeks-team lastig te scheiden van de noodzakelijke onderzoekswerkzaamheden. Al snel worden daarom onderdelen als een belteam en de administratie apart georganiseerd.


Het belteam bestaat uit 13 medewerkers, die samen tientallen tot zelfs honderden vragen per dag beantwoorden. Ook fungeren zij als webcareteam en beantwoorden ze veel gestelde vragen via Facebook, Twitter en Instagram.

Tijdens de coronapandemie ontvangt het belteam jaarlijks (op werkdagen):

Helpende GGD

Koploper

De positie als ‘koploper’ blijft niet ongezien. Zeven trainers uit West-Brabant helpen dan ook bij het opzetten van een landelijk team voor bron- en contactonderzoek. Dit team vormt een landelijke ‘schil’ achter alle 25 regionale GGD’en. Daarnaast verzorgen zij de training en opleiding van nieuwe medewerkers. Tot slot start GGD West-Brabant enkele IT-projecten en vinden nieuwe, landelijke werkvormen hun oorsprong in Breda.

Vlak na de uitbraak van de coronapandemie in Brabant, bouwt team bron- en contactonderzoek veel kennis en expertise op. In rap tempo worden collega’s getraind en opgeleid om het virus te monitoren en burgers te informeren. Dankzij deze kennis, de snelheid in opschaling van personeel en de opgebouwde kwaliteit, loopt het team al vanaf het prille begin in juni 2020 voor op de rest van Nederland. GGD West-Brabant wordt ‘helpende GGD’ voor de regio’s Zeeland, Brabant en Limburg (ZeBraLim): daar waar nodig biedt het team hulp en ondersteuning aan deze GGD’en.

belteam

Administratie

HOOGSTE AANTAL GEREGISTREERDE
CORONABESMETTINGEN

43 CONTACTEN

bij één besmet persoon

100

126

122

januari

februari

maart

IMPRESSIE UITGEVOERDE BRON- EN CONTACTONDERZOEKEN

juli

augustus

september

oktober

november 

december

679

895

171

196

109

40

8.307

10.512

11.241

4.624

781

734

5.777

1.594

2.188

2.648

7.398

8.571

in de periode juli 2021 t/m maart 2023

januari

februari

maart

april

mei 

juni 

2023

2022

2021

juli

augustus

september

oktober

november

december

AANTAL
MEDEWERKERS

bron- en contactonderzoek

Honderden collega's van het team bron- en contactonderzoek monitoren dagelijks en 24/7 de verspreiding van het virus in West-Brabant. Zij spreken angstige en verontruste mensen met zorgen over hun gezondheid en dat van hun naasten.

Bron- en Contact-onderzoek