Angelique

De toezichthoudende apothekers voeren externe controles (audits) uit en de Inspectie Gezondheid & Jeugd bezoekt de test- en vaccinatielocaties en team BCO met enige regelmaat.

Toezicht

Voor het voorbereiden van vaccins gelden specifieke hygiëne-eisen en wordt regelmatig overlegd met apothekers en betrokkenen op de vaccinatielocaties. Team Infectiepreventie geeft - samen met deze apothekers - voorlichting aan senior vaccinvoorbereiders en alle medewerkers van de vaccinatielocaties over hygiëne.

 

Door de unieke situatie van de pandemie zijn nieuwe werkinstructies nodig om de medewerkers op te leiden en te trainen. Zo schrijven de deskundigen infectiepreventie - en later de kwaliteitsmedewerkers - procedures voor de voorbereiding en het afnemen van testen. Ook verzorgen zij filmpjes over hygiënisch werken op de teststraat.

Opleiding en training

Alle nieuw te openen vaccinatie- en testlocaties worden vooraf bezocht door de deskundige infectiepreventie. Tijdens het bezoek is aandacht voor o.a.:

• looproutes

• sanitaire voorzieningen

• ventilatie

• meubilair en vloeren (glad en afwasbaar?)

• voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden

 

Zodra de locaties open zijn, worden ze gecontroleerd op o.a.:

• veilige, juiste en hygiënische werkwijze

• gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

• schoonmaak en desinfectie

• medische voorraad

• verwerking van medisch afval

• scheiding schoon/vuil materiaal

 

 

Vaccinatie- en testlocaties

Om dit alles in goede banen te leiden, richt de GGD drie kwaliteitsteams in: voor vaccineren, testen en BCO. In deze teams zitten kwaliteitsfunctionarissen, verantwoordelijke artsen en afhankelijk van het team, deskundigen infectie-preventie en een apotheker. Ook onderhouden de teams contact met andere artsen in het land, GGD GHOR Nederland en gezondheidsjuristen of advocaten.

Kwaliteitsteams

Angelique Theuws, deskundige infectiepreventie

 

"In feite hangt de medische verantwoordelijkheid als een soort paraplu boven de werkzaamheden van de kwaliteitsteams"

Angelique Theuws, deskundige infectiepreventie: “Bij iedere (nieuwe) werkwijze, zoals vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek (BCO), bekijken we vanuit onze medische verantwoor-delijkheid of alles klopt en goed geregeld is. We kijken breed naar diverse onderwerpen en sluiten zoveel mogelijk risico’s uit.” Ook door te leren van (bijna) incidenten verbetert de GGD haar werk. Een enkele keer is direct ingrijpen noodzakelijk: geen arts aanwezig op de vaccinatielocatie? Dat betekent niet starten met vaccineren.

 

 

 

 

Bij de bestrijding van de coronapandemie is het cruciaal dat de GGD verantwoordelijkheid neemt over de medische kwaliteit.

GOEDE kwaliteit
en veiligheid

Draai je telefoon om de inhoud te bekijken