Tot slot staan mensen ook voor een lastig dilemma: hoe kunnen zij de ervaren rust vasthouden, nu de maatschappij weer open is?

Ouders ervaren met name minder sociale verplichtingen, het thuiswerken en meer tijd voor het gezin als positief.

20%

10%

19%

19%

9%

21%

23%

26%

30%

37%

39%

49%

10

20

30

40

0

Minder geld uitgegeven

Meer tijd voor familie

Thuiswerken*

Geen handen meer schudden

Minder sociale

verplichtingen

Meer rust

Jongvolwassenen

Totaal

“Ik vond dat heerlijk. Er was

gewoon tijd om een spelletje te

doen met z’n allen of eens een keer met z’n allen te koken. Dat bracht ons als gezin echt samen.”

Ouders met (jonge) kinderen
Welke positieve gevolgen hebben zij ervaren van de coronatijd?

 

‘Meer rust’ wordt door jongvolwassenen genoemd als positief gevolg van de coronatijd. Daarnaast gaf de coronatijd ruimte voor bewustzijn en dankbaarheid. Veel mensen gebruikten die tijd als moment van reflectie.

Jongvolwassenen
Welke positieve gevolgen hebben zij ervaren van de coronatijd?

 

“Wat je niet in de kroeg of op een festival uitgeeft ging naar de
spaarrekening.”

Totaal

Jongvolwassenen

15%

9%

20%

20%

30%

20%

14%

21%

39%

38%

10

20

30

40

0

Thuiswerken

Minder geld uitgegeven

Minder sociale verplichtingen

 

Meer tijd voor mezelf

Meer rust

Onderzoek naar positieve gevolgen van de coronatijd

In maart 2022 onderzoekt de GGD hoe de coronatijd het leven van West-Brabanders heeft beïnvloed. Er wordt gevraagd naar geluk, (mentale) gezondheid en ervaren positieve gevolgen van de coronatijd. Het onderzoek richt zich op twee groepen waarvan uit eerder onderzoek is gebleken dat ze het extra zwaar hebben gehad: jongvolwassenen en ouders van jonge kinderen.

Tijdens de pandemie zijn verschillende onderzoeken opgezet en uitgevoerd:

  • Wetenschappelijk onderzoek (COco-studie*)
  • Panelonderzoek
  • Evaluatieonderzoek
  • Klantbeleving

 

De informatievoorziening van het team bestaat uit:

  • Monitoring epidemie
  • Wekelijkse updates en beantwoorden ad-hoc vragen
  • Voorspellingen, onder andere van de vaccinatiegraad in een wijk
  • Ontwikkelen van (geografische) kaarten voor: corona-uitbraken, vaccinatie en immuniteit, reistijden tot test- vaccinatielocaties en virusdeeltjes in rioolwater

Het team Informatievoorziening en Onderzoek (I&O) vormt het centrale aanspreekpunt voor vragen over de epidemie.

Informatievoorziening en onderzoek